Kalite Politikası

KALİTE POLİTİKASI
 
Beyaz Eşya ve  Otomotiv ana ve yan sanayiye yönelik faaliyet gösteren
 
ENKA CİVATA A.Ş.'nin ana hedefi ;
 
Sac şekillendirme konusunda müşteri tarafından tercih edilen bir firma olmak, dünya
standartlarındaki üretimimizi sürekli kılmak ve geliştirmektir.
 
Bu doğrultuda tüm çalışanlarımız; yasal mevzuat ve şartları yerine getirmekle birlikte, müşteri
şartlarını sağlamak üzere ortak amaç doğrultusunda bir araya gelerek;
 
* Müşteri isteklerinin tüm organizasyon boyunca anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak,
 
* Sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları içinde olmak,
 
* Kaliteyi bir yaşam biçimi olarak benimsemek,
 
* Yapılan işleri ilk defasında ve doğru olarak yapmak,
 
* Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle olan ilişkimizi 'kazan-kazan' ilişkisi içerisinde karşılıklı iyi niyet ve
dürüstlük ilkesine dayanarak yürütmek,
 
* Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlamak,
 
* İşçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili kurallara uymak ve uyulmasını sağlamak,
 
* Çalışmalarımızı gerçekleştirirken aynı zamanda çevre bilincimizi de geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak,
 
* Modern, sürekli gelişen ve atılımcı şirket yapımız doğrultusunda profesyonel çalışmayı ilke edinmek,
 
* Uzman kadromuzla müşterilerimizin isteklerini karşılamak ve ötesine geçmeyi hedeflemiştir.
 
 
Biz ENKA CİVATA A.Ş. çalışanları olarak ; yukarıda belirtilen politikamızı sürekli
değişim ve gelişim prensipleri doğrultusunda uygulayacağımızı ve tüm çalışanlar tarafından
benimsenmesi için örnek olacak şekilde çalışacak olduğumuzu taahhüt ederiz.